Menstruáció az indián tradícióban

2020.01.02

A menstruációról alkotott jelenlegi elképzeléseink, a róla alkotott véleményünk és a vele kapcsolatos gondolkodásunk manapság teljesen elrugaszkodott annak valós értékétől és jelentésétől. Ezért voltam boldog, amikor ez a cikk szembejött velem. Nekem segített, ha megszeretni nem is, de elfogadni, máshogy gondolni rá igen. Fogadjátok szeretettel!

A Balanced Lifestyles, Teachings for Knowledge Seekers - Facebook oldal cikkének fordítása. Fordította: Pisták Dóra

Tanítások a Hold-időről

A Bölcset arra kérték, osszon meg tanítást a nőiség hagyományairól, kiváltképp a 'Hold-időről'. Beszédét a helyiek és meghívói felé intézett köszönetével kezdte. Majd imát mondott angolul és saját anyanyelvén. Befejezésül megköszönte mindenkinek, hogy eljött és meghallgatta őt. 

Így kezdte: "a nőiségről és a Hold-időről fontos beszélni. Mind a férfiaknak, mind a nőknek fontos, hogy megismerjék a nőkről szóló hagyományos tanításokat, és hálás vagyok, hogy mindkét nem képviselőit itt láthatom a hallgatóság köreiben. Egyeseknek ez a téma új információval szolgál; másoknak pedig áttekintés lesz. Mindkét esetben remélem, inspiráló lesz, és kíváncsiságot kelt. Azt remélem, hogy miután meghallgattátok a mondanivalóm, többet akartok majd tudni nemzetünk nőiséggel kapcsolatos tanításairól. Fel fogjátok fedezni, hogy őseitek nőket ünneplő tanításai egyszerűen gyönyörűek. Addig is alázattal megosztok pár tanítást veletek, és köszönöm, hogy az enyémhez hasonló nyitott szívvel és elmével vagytok jelen.

Őseink ünnepein a tinédzser éveik előtt lévő lányokat különböző rítusokon vezették végig; ezeken a nőiségről kaptak tanításokat. Például nagy ünnepet rendeztek a közösségben, amikor egy lány megközelítette a Hold-idejét, vagy menzeszét, vagy ahogy többen hívják, a 'ciklusát'. A Hold-idő elnevezés abból fakad, hogy a női test Hold nagyanyához kapcsolódik. Ahogy a Hold kapcsolatban van Földanya óceánjainak emelkedésével, úgy kapcsolódik a nő havi ciklusához is. 13 szent Holdról vannak tanítások, melyek egyszerűen gyönyörűek; kifejezetten bátorítok mindenkit, hogy tanulmányozza őket. Most azt fontos megérteni, hogy ezért hívjuk Hold-időnek. 

Az életadó évek alatt a Hold-idő egy varázslatos havi folyamatot jelöl, melyet a legnagyobb tisztelet övez. Számunkra a Hold-idő az ünnep ideje; és mint ilyen, semmi szégyen nem kapcsolódik hozzá. Sajnálatos módon a vele kapcsolatos vélemények annyit változtak, hogy a Hold-időt egyesek átoknak tartják, vagy más, lekicsinylő néven illetik. Ez elszomorít, mert semmi sem lehetne távolabb az igazságtól. Úgy hiszem, az igazság felszínre tör, ahogy egyre több információhoz jutunk. 

Például azt hallottam, hogy egyeseknek mesélték, hogy a nők nem vesznek részt az ünnepeken, amikor a Hold-idejüket töltik, azonban erre kevés magyarázatot adnak. Emiatt a hiányzó információ helyét a hozzá kapcsolódó világnézet félreértelmezésével töltik fel. Sajnos idővel sokan úgy értelmezték, hogy amikor egy nőnek menzesze van, tisztátalan, így szégyen és titokzatosság kapcsolódott a hónap ezen időszakához. Azt mondták nekem, hogy ez lehet az oka, amiért a nők háttérbe vonulnak az ünnepekkor. Azonban nem erről van szó. 

Őseink tanításai elmesélik, hogy a Teremtő az élet világra hozatalának szent képességével áldotta meg a nőket, vagy 'életadókat' . A nő életet adó képessége által boldogul az emberiség. Mert való igaz, ha a nő nem volna képes kihordani testében egy életet, nem lennének emberek a Földön. Az életadás képességének részeként minden nő egy személyes ceremónián esik át, amit mi Hold-időnek hívunk.

Hold-idő az, amikor egy nő testének életet tápláló szent képessége megmutatkozik. Ebben a folyamatban az anyaméh fala megvastagszik, hogy felkészüljön a gyermek kihordására. Azonban, mint tudjuk,  a nők nem esnek minden hónapban teherbe, így a testük több természetes módszerrel tisztítja meg magát. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban a nő egy természetes sprirituális ceremónián megy keresztül. Az a réteg, ami a gyermek befogadására készült, vérrel távozik, és ezzel egyidőben a test a szülés folyamatát utánozza; így fájdalmat él át. A test fizikai változásokon esik át, és alapjaiban építi újjá önmagát. Továbbá, egy rövid időre, a gyermek táplálására készülő hormonok is kiegyensúlyozatlanná válnak. 

Bizonyos módon a női hormonok a veszteség hírét viszik a nőnek. Bár a nő nem mindig van ennek tudatában, bizonyos értelemben a nő fizikailag és érzelmileg is ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy a következő hónapban újra próbálkoznia kell. A nő által megélt erő és kitartás mutatja a nők igazi erejét. A nőkben természetszerűleg megvan az a képesség, hogy teljes lényüket újra kiegyensúlyozzák, egy erőteljes belső tisztulási ceremónia keretében. Más szóval egy nő képes belsőleg megtisztulni az egyensúlyát kibillentő érzelmeitől és gondolataitól, mert megvan benne az energiái helyreállításának szent képessége. Ha valóban belegondolunk, min megy át valójában egy nő a Hold-idő során, az az emberiség szeretetének mélységes és tökéletes bizonyítéka, mert általa saját életadó minőségeit dicsőíti.  

Egy férfiban nincs meg a belső megtisztulás képessége, mert nincs birtokában annak a képességnek sem, hogy gyermeket hordjon ki. Ezért az olyan ünnepekkor, amiken férfiak is jelen vannak, a nők a férfiak iránti együttérzésüket fejezik ki azzal, hogy a háttérben maradnak. Háttérbe lépésükkel párhuzamosan telesen tisztában vannak és tisztelik saját személyes erejük idejét. A nő egy erőteljesen spirituális, külső, személyes megtisztulási ceremónián megy át. A hónap e napjaiban a nő olyannyira erős, hogy a gyógyító erők természetes módon érkeznek meg hozzá. Hiszen igaz, hogy Földanya is Életadó; és a közte és a nők közti kapcsolat olyan erőteljes, hogy természetes módon kapcsolódnak egymáshoz. Mert Földanya is érti ezt a természetes tisztulási fázist, amit ő az évszakok változásában mutat meg. Mivel a szent gyógyító erők természetes módon áramlanak a nőhöz, a tisztulás jellege nem annyira erős, mint amennyire egy férfinak szüksége volna energiái megtisztításához. Mint mondtam, a nő férfiak iránt érzett együttérzése olyan nagy, hogy Hold-ideje alatt a háttérben marad az ünnepek alatt.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy a nő nem vesz részt a ceremóniákban a Hold-időben; nem, pont az ellenkezője igaz. A régi időkben, a női Hold-idő alatt a nők iránti tisztelet olyan nagy volt, hogy semmi más terhet nem osztottak rá olyankor. A havi Hold-kunyhókban a nőket arra biztatták, hogy holisztikusan táplálják magukat. A női ceremóniák figyelembe vették a test tisztulási periódusát, és segítették a hormonok egyensúlyban tartását is. Például őseink tudták, hogy a Hold-idő alatt az elme (agy) veszteségérzettel telítődik. Emiatt mind a szerotonin ('jólvagyok' kémiai anyag az agyban), mind a cukor (inzulin) szint érintetté válik. Az ősök ismerték a közbeiktatott koplalás erejét, ami egyensúlyt ad a gondolatoknak és az érzelmeknek. Azt is tudták, hogy a koplalás gyümölccsel való megtörése  természetes módon állítja vissza a test cukorszintjét; így ma is édes bogyókat találunk a női ceremóniák kellékeként. A koplalást bölény levessel is megszakítjuk, mert bizonyos alkáli anyagokból is hiány lehet a testben. 

Őseink még természetes módon ismerték a test kémiáját, és az emberi érzelmi és mentális állapotokat. Így a mindennapi életvitelt holisztikus alapelvek szerint élték, és a spiritualitás egyszerűen az életstílusok volt. Ezért kiegyensúlyozott életünk volt, ahol fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan is táplálva voltunk...