Impresszum és jogi nyilatkozat

Impresszum

Domain név tulajdonos: Pisták Dóra

Elérhetőség: 1124 Budapest, Thomán István u. 8. fszt. 5. 
Telefon: +36 20 628 77 00
E-mail: pistakdora@kineziologust.hu

Jogi nyilatkozat

A kineziologust.hu oldalain található tartalom Pisták Dóra (továbbiakban Tulajdonos) kizárólagos tulajdonát képezi. A Tulajdonos fenntart minden, a portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Tulajdonos előzetes és írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit a felhasználó kizárólag magánfelhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos. 
A kineziologust.hu oldal írásait kizárólag egyértelmű, minden közlésnél feltüntetett hivatkozással lehet átvenni. 
A Tulajdonosnak nem áll módjában kontrollálni azon oldalak adatközlését, melyekre esetenként hivatkozik, így ezen oldalak adatközléséért, esetleges jogsértéseiért semmiféle felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem vállal felelősséget a tájékoztatásából származó esetleges félreértésekért és a portálról már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, ezáltal elérhető korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

Tulajdonos fenntartja a jogot a tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására, és az esetleges fogalmazási, gépelési hibákért, az egyes oldalakon véletlenszerűen elmulasztott információ frissítésből adódó eltérésekért felelősséget nem vállal. Amennyiben kérdése van, levélben vagy telefonon érdeklődhet az információ pontosítása érdekében.  

Tartalom 

A kinenizologust.hu oldalakon tárgyalt témák kizárólag információs célokat szolgálnak. Sem közvetve, sem közvetlenül nem adnak tanácsot, nem állítanak fel diagnózist, nem tesznek ígéretet és nem tartalmaznak utalásokat az olvasó állapotával kapcsolatban. Az itt bemutatott energetikai kineziológiai szolgáltatásokat mindenki állapotának ismeretében saját felelősségre veszi igénybe. Mindenki köteles az állapotának megfelelő orvosi, pszichológiai és pszichiátriai kezelést igénybe venni, annak szükségességét a Tulajdonos nem tudja és nem is hivatott felmérni. A megfelelő orvosi diagnózis és kezelés elmulasztásáért mindenki maga felelős, Tulajdonos minden ezzel kapcsolatos felelősséget elutasít. 

Az energetikai kineziológia eljárásait, technikáit kizárólag mentálisan egészséges személyek vehetik igénybe.  A szolgáltatás igénybevételével Ön vállalja, hogy az esetlegesen szükséges orvosi diagnózist beszerzi, és ha kell, az állapotát kísérő vagy gyógyító orvosi kezelés alatt áll. Az energetikai kineziológia eljárásai a betegségek kiegészítő, gyógykezelést kísérő feladatokat tud ellátni.