Arcelemzés

Olvass magadban - olvass magadról!

Mostanában jóval több idő jut önmagunkra, a befelé figyelésre, az elmélkedésre. Mi lenne, ha ezt az időt értékesen töltenénk el? És ha még olyan dolgokat is megtudnánk magunkról, amit eddig észre sem vettünk? Rántsuk le a leplet a "maszkunkról"!

Elemzés minta:

Az elemzés alapját a webnode weblapszerkesztő képgalériájában található egyik kép adta. A képet nem teszem közzé, mert az arc ilyen mélységben történő vizsgálata az ízlésesnél nagyobb betekintést ad a személyiségébe, nem akartam még ismeretlenül sem beazonosíthatóvá tenni. A kép egy hölgyről készült, akiről nem áll rendelkezésre oldalról kép, így a kapott elemzésben nagyjából a jellemzők felét tudtam vizsgálni. Egy valós, teljes arcelemzés ennél terjedelmesebb! Ez a minta elemzés arra mindenképpen jó, hogy egy kis ízelítőt kapj arról, mire számíthatsz, ha önmagad is szeretnéd így megvizsgálni.


A gondolkodásmódban megnyilvánuló, a kiegyensúlyozottól eltérő működésre utaló jegyek:

A magatartásában:

Akin az adott arcberendezés felfedezhető, a következő jellemzőkkel bírhat:  

Az adott pillanatot részesíti előnyben, és aszerint cselekszik. Elvárja, hogy mások "megértsék" hirtelen irányváltásait vagy reakciói megváltozását, különben megbántódik. Hangulatváltásai gyakran őt magát is meglepik. Minden egyes váltás alkalmával más szemmel nézi a világot. Mivel számára is megterhelők az erős váltások, egyensúlyának fenntartása érdekében elvárja és mindent megtesz, hogy mások következetesen viselkedjenek vele. Közben magában félhet, hogy csalódást okoz.

Akire ez jellemző, az elveszítheti mások bizalmát és megbecsülését, mert a pillanatnyi hangulatváltozása alapján döntött. Ilyenkor hajlamos lehet vádolni önmagát, amiért fájdalmat okozott. Érdemes odafigyelnie arra, hogy a megbeszélt dolgokért felelősséget vállaljon, és ne ugorjon ki belőlük egy hirtelen érzés hatására. Fontos, hogy ezt önmagában tudatosítva előbb gondolkozzon, aludjon a dolgokra egyet, hogy egy pillanatnyi inger miatt viszont ne vállaljon fel kötelezettségeket. Fontos mérlegelnie a helyzetet, és átgondolni, mit nyerhet és mit veszíthet az új döntése, viselkedése hatására. Ha másokra is hatással van a döntése, beszéljen velük, és fogadja visszajelzéseiket és megjegyzéseiket. Ne szigetelődjön el másoktól.

A képzelőerejében:

Akin az adott arcberendezés felfedezhető, a következő jellemzőkkel bírhat: 

Kifejezetten praktikus, gyakorlatias, szereti a szabályokat, és büszke a szabályok szerint elért eredményeire. Nehezen viseli, ha mások eltérnek a szabályoktól. Gyakran férfiakra jellemző jegy.

Miközben látszólag nagy a képzelőereje, inkább csak arról van szó, hogy a meglévő dolgokat képes kreatívan újrarendezni. Olyannyira a "rendszer" része lehet, hogy akár saját kreativitásának elfojtására is hajlamos lehet. Azt hiheti, hogy ő nem képes fantáziadús gondolatokra és munkára.

Ha nem lazít ezen, elveszítheti valós önmagát, miközben vakon igazodik mindahhoz, amit a társadalom szerint tenni kell és amit tilos megtenni. Érdemes lenne álmait cselekvésbe fordítani, önmagát nem csak az elvárások tükrében vizsgálni.

Az eredetiségében:

Akin az adott arcberendezés felfedezhető, a következő jellemzőkkel bírhat: 

Logikus típus, és büszke is logikájára. Úgy érezheti, hogy lenézik, ha nem tisztelik logikáját. Fontos neki mások folyamatos pozitív visszajelzése, a megerősítő megnyugtatás. Nem tud igazán hinni eredetiségében, azt hiheti, hogy az csak logikája eredménye.

Jótanács: ne tagadja meg saját és mások eredetiségét. Méltányolja inkább, önmagában és másokban is. Meg kell jobban nyílnia önmaga előtt, és észrevenni, micsoda lehetőségek vannak elrejtve benne. Legyen büszke a "kilogikázott" eredményeire.

Az érzelemkezelésben megnyilvánuló, a kiegyensúlyozottól eltérő működésre utaló jegyek:

Az érzelmi tűrőképességben:

Akin az adott arcberendezés felfedezhető, a következő jellemzőkkel bírhat: 

Nem tolerálja a hibákat. Elvárja másoktól, hogy a "helyes" feladatot, azonnal és megfelelő módon végezzék el. Dühös, ha ettől eltérnek, és még dühösebb, ha úgy érzi, a másik nem is igyekszik jól teljesíteni. Szerinte az embereknek tudniuk kéne, mikor mi a helyes cselekedet. Erősen kritikus hajlamú, szívesen figyelmeztet másokat elkövetett hibáikra és tehetetlenségükre. Nagyon szigorú önmagával, és ugyan olyan szigorú másokkal. Képtelen megbocsátani önmagának, ha nem jól teljesít, mulaszt valamiben, vagy nem tartja be az ígéretét. Rengeteg terhet vesz magára. Tökéletességre törekszik, keményebb másokkal, mint önmagával. Arra fókuszál, ami eltér, ami máshogy van, mint ahogy lennie "kéne". Nőknél erős apa vagy főnök hatására is kialakulhat.

Fontos volna neki, hogy inkább arra figyeljen, hogy a saját mindenkori viselkedése legyen helyes. Tanúsítson több türelmet és megértést. Mások és önmaga felé is. Lazuljon le, jöjjön rá, hogy amit ő helyesnek lát, azt nem biztos, hogy mások is annak látják. Ha azt veszi észre, hogy feldühíti mások működése, hunyja be a szemét és vegyen pár mély levegőt. Nem szabad elfelejtenie tágabb perspektívából szemlélni a helyzetet: hogy mit is akar az adott emberrel való kapcsolatában, mi a fő törekvés? Lehet, hogy a kapcsolat fontosabb, mint hogy adott helyzetben minden "helyesen" legyen megcsinálva!

A zárkózottságában:

Akin az adott arcberendezés felfedezhető, a következő jellemzőkkel bírhat: 

Tartózkodó típus. Megint egy inkább férfiakra jellemző jegy. Az irányításra összpontosít. Mindent megtesz, hogy a dolgok szabályosan, simán menjenek. A szabályt viszont általában ő maga hozza és diktálja. Érzéseit hajlamos inkább magába zárni, ezzel őrzi meg a harmónia látszatát kapcsolataiban és élethelyzeteiben. Ez munkahelyen kiváló lehet, kapcsolataiban viszont észre kéne vennie, hogy nem csak a helyzet teljes kontrollálása hozhat harmóniát. Érdemes volna megkeresni, mi hozhat még harmóniát! A teljes kontrollra való törekvés zsarnokot csinálhat belőle, vagy ha ez nem jön be, hajlamosíthatja az összeütközések elkerülése érdekében való menekülésre.

Jótanács: jó lenne lazítani az irányítás mániáján. Az élet szabályait mindenki magának hozza meg. Jobban jár azokkal, akik szabad akaratukból vannak vele, mint azokkal, akik kényszerből. Fejezze ki jobban szükségleteit, félelmeit, hogy környezete jobban megérthesse őt. Ossza meg vágyait, terveit, szándékait - így kapcsolódhat emberként hozzájuk. Ne felejtsen el kommunikálni, egyenesen és őszintén, így pozitív változások indulhatnak meg az életében. És azt se felejtse el, hogy nem csak neki vannak szükségletei és igényei az adott kapcsolatban! Bíznia kell abban, hogy a kommunikáció hozzá fogja segíteni a dolgok pozitív kimeneteléhez.

Az ösztönös megnyilvánulásaiban érvényesülő, a kiegyensúlyozottól eltérő működésre utaló jegyek:

A verbalitásában:

Akin az adott arcberendezés felfedezhető, a következő jellemzőkkel bírhat: 

Kommunikációjában tömören fogalmaz. Abban nőhetett fel, hogy az érzései senkit nem érdekelnek. Ezért inkább a tényekről beszél, érzelmekről nem nagyon, vagy csak nagyon kényelmetlenül. Megsértődhet, ha érzelmei kifejezésére noszogatják, ilyenkor akár gunyorossá is válhat. Az elismerést inkább tettekben szereti adni és kapni, nem szavakkal. Jól eshet neki az érintés, egy gesztus, de nem bízik a szavakban. Szereti a tömörséget és nem bírja a "locsogást". Tapasztalatai visszautasítottságból és szomorúságból táplálkoznak, egy összetört szívből, mert nem kapta meg az "ígért" szeretetet, elismerést és elfogadást.

Meg kell tanulnia jobban odafigyelni azokra, akik szakmai vagy személyes okból fontosan neki. Hallgassa meg őket, legyen "jelen" a másiknak! Hallgassa végig, és ha nem érti a "szóáradatból" a helyzetet, kérdezzen rá a hiányzó részletekre. Így ki tudja mutatni a törődését.

Az empátiájában:

Akin az adott arcberendezés felfedezhető, a következő jellemzőkkel bírhat: 

Empatikus természet, megvan benne az a képesség, hogy tudja és értse a körülötte lévőket. Valószínűleg ez a jegy segít neki abban, hogy a sok-sok gyakorlatiasságra és tárgyilagosságra hajlamosító jegyét felülírja, és megfelelő mederben tartsa. Ez a fajta empátia az életre vetett méltányoló, gyakran fájdalmasan tudatos pillantásból származik. Nagy rálátási képességgel rendelkezik, együtt érez, anélkül, hogy érzelmileg belebonyolódna. Szellemes, érti a humort, a bánatot is képes derűvel kezelni. Kifelé tud összpontosítani, elfogadja, hogy minden úgy van, ahogy van. Képes filozofikus megvilágításban szemlélni a dolgokat, képes élni és élni hagyni. Önmagával viszont nagyon szigorú tud lenni, nem mindig tudja megérteni és elfogadni önmagát, tele lehet bűntudattal. Lelassíthatja a túl nagy tudatosság és megértés, határozatlannak tűnhet. Így nehezebben cselekszik azonnal. Elvárja, hogy mások is hasonló tudatossággal működjenek, mint ő.

Azonban: csak azért, mert tudatában van mások élettapasztalatainak és megérti őket, még nem jelenti azt, hogy a saját élete rendben van. Míg másokra rálát, magára nem, fontos neki, hogy mások segítségét az önvizsgálatban rendszeresen igénybe vegye. Ez segít az önmagában való kételkedés megszüntetésében, a kapcsolataiban való viselkedésének megértésében, és nem marad többé rejtély önmaga számára. 

Ez a módszer a mindennapokban arra használható, hogy ha egy adott stresszhelyzetben vagy, előveszed az elemzésed, és megnézed, hogy abban vajon működteted-e valamelyiket, és ha igen, melyiket. Ott lesz benne a megoldás is, hogy milyen változtatásokkal fogod tudni harmonikusabban kezelni a szituációt!

Az itt vizsgált jegyek és jellemzőik régi kineziológiai jegyzetekből származnak, bizonyos oldásokban használom őket egy adott helyzetben vagy kapcsolatban érvényesülő viselkedés tudatosításához. 

Kronobiológiai elemzésről nem készítek mintát, mert annak az érdekessége abban rejlik hogy megnézzük, hogy a fenti jellemzők közül mik azok, akik már születésekor bele voltak kódolva a működésébe, és mi az, amivé az élettapasztalatai tették. A kronobiológiai elemzés adja meg azt a pluszt, amivel folyamat szinten is jobban értheti magát az ember.