Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

a www.kineziologust.hu oldalhoz

Pisták Dóra, mint adatkezelő a www.kineziologust.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, (a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

AZ ADATKEZELŐ

A www.kineziologust.hu honlapot működtető adatkezelő:
Cégnév: Union Audit Kft.  
Székhely:
1124 Budapest, Thomán István u. 8. fsz 5.
Adószám: 12566112243
Telefonszám: +36 20 628 77 00
E-mail cím: pistakdora@kineziologust.hu, pistakdora@unionaudit.huet.hu
Honlap: www.kineziologust.hu
Képviselő: Pisták Dóra
(a továbbiakban Adatkezelő)

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 1. Adatkezelési tevékenység a honlapon

A www.kineziologust.hu honlapon kizárólag az érintettek hozzájárulásával, a kapcsolatfelvételi űrlap elküldéséhez szükségesen megadott adatokat gyűjtjük és kezeljük, az alábbi célból:

 1. a) A kapcsolatfelvételi űrlapon feltett kérdés megválaszolása

A honlapunkon neve és email-címe megadásával a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével tehet fel kérdéseket. Az elküldött levelet, benne nevét és e-mail címét a használt levelező program (gmail) és az oldal tárhelyszolgáltatójának kiszolgáló szervere tárolja. Hírlevél küldő tevékenységet az oldal és annak kezelője nem végez, a kapcsolaltfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat külön nem gyűjti és nem tárolja. A levelezőprogramban tárolt levél nem kerül harmadik félnek továbbküldésre, annak törlését feladó bármikor e-mailben kérheti. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével feladó hozzájárul az űrlap és az abban foglalt adatok fent bemutatott tárolásához. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: email-cím és név. 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

 1. Adattovábbítás

A honlapunk használata során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

 1. Cookie-k használata

Weboldalunkon nem használunk cookie-kat.

 1. Naplózás

A weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

 1. Google Analytics

Honlapunkon nem használjuk a Google Analytics programot. 

ADATFELDOLGOZÓK

A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek:

1. Tárhelyszolgáltatás

Cégnév: EVOLUTIONET Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75..
Cégjegyzékszám: 02-09-075023
Adószám: 14992511-2-02 / HU 14992511
E-mail cím: info@evolutionet.hu
Honlap: www.evolutionet.hu
Tárhelyszolgáltatónk kizárólag a levelezési rendszerben lévő leveleket tárolja. 
Adatkezelési tevékenysége: a levelezésben foglalt személyes adatok tárolása a szerveren.

2. Könyvelés

Cégnév: Union Audit Kft.
Székhely:
1124 Budapest, Thomán István u. 8. fsz 5.
Adószám: 12566112243
Telefonszám: +36 20 628 77 00
E-mail cím: pistakdora@kineziologust.hu, pistakdora@unionaudit.huet.hu
Honlap: www.kineziologust.hu
Képviselő: Pisták Istvánné

A számlákat a könyvelés érdekében a könyvelést végző munkatárs kezeli a könyvelési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából.
Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése
Kezelt adatok köre:

 • az érintett vezeték- és keresztneve;
 • a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja);

Az adatkezelés időtartama: a számla kibocsátásától számított 8. év végéig

3. A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés

Számlakibocsátó:
Cégnév: Union Audit Kft.
Székhely:
1124 Budapest, Thomán István u. 8. fsz 5.
Adószám: 12566112243
Telefonszám: +36 20 628 77 00
E-mail cím: pistakdora@kineziologust.hu, pistakdora@unionaudit.huet.hu
Honlap: www.kineziologust.hu
Képviselő: Pisták Dóra

Az adatkezelés célja:
A számlaadásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.
Kezelt adatok köre:

 • az érintett vezeték- és keresztneve;
 • a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja);
 • a tranzakció száma, dátuma és időpontja;
 • a bizonylat tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a számla kibocsátásától számított 8 év, illetve a mindenkor hatályos számviteli- és adó jogszabályokban rögzített kötelező bizonylat-megőrzési idő

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a módosításáról a kapcsolatfelvételi űrlapoknál a látogató figyelmét felhívjuk. Biztosítjuk, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.
 2. Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Adatkezelő külön adatbázisban nem kezeli és nem tárolja az adatokat, ellenben az elküldött, személyes adatokat tartalmazó e-mail végleges törlése bármikor kérhető. 
 3. Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;
 4. Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;


AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat e-mailben vagy a postacímen.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 25.